Przeglądy

Abyśmy mogli latać bezpiecznie i być pewnym swojego sprzętu, należy co jakiś okres czasu dokonać przeglądu naszego sprzętu paralotniowego: samej paralotni, systemu ratowniczego, uprzęży lub napędu PPG. Należy sprawdzić przepuszczalność tkaniny, długości i zużycie linek oraz taśm nośnych.
Bezwzględnie należy dokonać wietrzenia i przełożenia (ponownego ułożenia) systemu ratowniczego, przynajmniej raz na 6 m-cy, aby w sytuacji skrajnie niebezpiecznej dla nas, użyć tego systemu ratowniczego bez zastanawiania się, czy on nam jeszcze przed spotkaniem z ziemią zdąży się otworzyć.


Wykonujemy przeglądy okresowe skrzydeł i systemów ratowniczych (zapasów). Przeprowadzamy naprawy paralotni i systemów ratowniczych. Przekładamy i układamy systemy ratownicze. Po przeglądzie właściciel otrzymuje kartę paralotni lub systemu ratowniczego. Sprzęt można przesyłać pocztą, kurierem lub dostarczać osobiście do Siedziby Szkoły Paralotniowej "PARAPASJA". Do sprzętu musi być załączona karta lub metryka paralotni/systemu ratowniczego oraz adres zwrotny i nr telefonu.


Naszym największym atutem jest olbrzymie doświadczenie w przekładaniu systemów ratowniczych, z racji wieloletniego doświadczenia zdobytego podczas wykonywania skoków spadochronowych (około 1500 skoków). My, byli spadochroniarze najlepiej wiemy, jak ułożyć zapas tak, aby bez oporów w razie niebezpieczeństwa wyrwać jego uchwyt.

©A&L Vision Communication