Szkolenia

Szkoła Paralotniowa "PARAPASJA" posiada Zaświadczenie o wpisie do Rejestru Podmiotów Szkolących nr 03RPS-01/2012 Urzędu Lotnictwa Cywilnego, w zakresie szkolenia do Świadectwa Kwalifikacji Pilota Paralotni PGP, do uprawnień dodatkowych wpisywanych do tego świadectwa oraz uprawnień dodatkowych wpisywanych do osobistego dokumentu praktyki lotniczej pilota.

Rodzaje prowadzonych szkoleń:Co nas wyróżnia spośród innych szkół?

Co jest potrzebne, aby rozpocząć kurs:

do góry

Szkolenie paralotniowe - loty swobodne

Szkolenie do lotów swobodnych obejmuje wykłady teoretyczne, trening naziemny i wykonanie minimum 30 lotów. Celem szkolenia jest przede wszystkim nauka startów klasycznych oraz startu odwróconego (tzw. "alpejka"), podstawowych manewrów w locie i lądowań oraz umiejętności samodzielnego przygotowania i kontroli sprzętu przed lotem. Pilot podczas szkolenia wykonuje wszystkie elementy związane z zakrętami i krążeniem, nabywa umiejętność precyzyjnego lądowania w wyznaczonym kwadracie o wymiarach 60 x 60 metrów oraz uczy się metody szybkiego wytracania wysokości (np. klapy, B-stall).
Szkolenie zakończone jest wydaniem zaświadczenia o ukończeniu szkolenia i skierowaniem na egzamin LKE. Sesje egzaminacyjne LKE odbywają się w szkołach paralotniowych, uprawnionych do tego przez Urząd Lotnictwa Cywilnego. Sesje egzaminacyjne LKE są również organizowane w naszym ośrodku. Po zaliczeniu egzaminu pilot otrzymuje Świadectwo Kwalifikacji PGP uprawniające do wykonywania samodzielnych lotów.
do góry

Szkolenie - loty w termice

To właśnie na tym etapie zaczyna się prawdziwe latanie. To wtedy właśnie pilot nabywa umiejętność nabierania wysokości w tzw. "kominach termicznych", dzięki czemu może utrzymać się w powietrzu nawet kilka godzin.
Szkolenie obejmuje wykonywanie lotów z wykorzystaniem prądów zboczowych i termicznych oraz umiejętność reagowania na niebezpieczne zdarzenia, mogące wystąpić podczas turbulencji w lotach termicznych. Pilot po zakończeniu tego etapu umie wylądować w celu o wymiarach 30 na 30 metrów, przygotować i skontrolować sprzęt przed startem do lotu termicznego (vario, gps), umie ocenić warunki meteorologiczne i terenowe, przygotować się do lotu pod względem meteorologicznym, nawigacyjnym i operacyjnym. Szkolenie praktyczne odbywa się zazwyczaj w Alpach (Włochy, Słowenia). 
do góry

PPG / PPGG

Celem szkolenia jest  nauczenie pilota wykonywania startów na paralotni z napędem tzw. PPG lub PPGG (zespół: silnik - śmigło) / motoparalotni. Po zakończeniu szkolenia, szkolony powinien opanować wszystkie elementy związane ze startem, lotem, lądowaniem, sytuacjami niebezpiecznymi oraz lotami nawigacyjnymi. Winien opanować obsługę sprzętu do lotu, łącznie z oceną jej zdatności oraz listę czynności przedstartowych.
Zajęcia prowadzone są na sprzęcie uczestnika kursu. Warunkiem uczestnictwa jest ukończenie minimum pierwszego etapu szkolenia paralotniowego.
do góry

Szkolenie do lotów z pasażerem TANDEM

Celem szkolenia jest zapoznanie ze specyfiką lotów z pasażerem.
Po jego zakończeniu szkolony winien opanować wszystkie elementy związane ze startem i lądowaniem z pasażerem. Do rozpoczęcia szkolenia wymagane jest posiadanie Świadectwa Kwalifikacji oraz minimum 50 godzin nalotu na paralotniach.
do góry

Loty holowane za wyciągarką H

Celem szkolenia do lotów holowanych jest zapoznanie szkolonych pilotów z techniką bezpiecznego wykonywania startu za holem. Po jego zakończeniu pilot powinien opanować wszystkie elementy związane ze startem na holu, utrzymaniem właściwego kierunku lotu, wyczepieniem oraz zapoznać się z procedurami bezpieczeństwa.
Szkolenie obejmuje wykład teoretyczny i 10 lotów za holem.
do góry

Cennik

Rodzaj szkolenia sprzęt szkoły sprzęt własny
Szkolenie paralotniowe - loty swobodne*  szkolenie do uzyskania Świadectwa Kwalifikacji (licencja) + uprawnienia do startów za holem + starty zboczowe    2300 zł
Szkolenie - loty w termice szkolenie doskonalące do uzyskania licencji międzynarodowej IPPI4 - loty termiczne i żaglowe (cena nie zawiera kosztów wyjazdu)   1000 zł
Wyjazd w Alpy loty termiczne w Alpach. Można też dodatkowo odbyć szkolenie II lub III etap  200-250 Euro
Szkolenie przelotowe szkolenie przygotowuje do uzyskania licencji międzynarodowej IPPI5 - lotów przelotowych (xcountry) po trasie z oceną warunków meteo, momentu startu, zgłoszeniem przelotu do odpowiedznich służb, taktyką przelotową, umieszczeniem tracka z przelotu na serwisie internetowym np. XContest   1500 zł
H wykonywanie startów za holem   400 zł
KS kierownik startów   350 zł
PPG loty z napędem (dla posiadających ŚK)   1250 zł
PPG rozszerzone loty z napędem (dla posiadających ŚK) - szkolenie rozszerzone o przygotowanie do lotów rajdowo-nawigacyjnych i udziału w rajdach i turniejach   1550 zł
PPG od podstaw szkolenie do lotów z napędem od podstaw   3000 zł
PPGG szkolenie zawiera nawigację i loty trasowe   2000 zł
TANDEM szkolenie do lotów z pasażerem   1500 zł
Przekładanie spadochronu zapasowego   jednoczaszowego   100 zł
dwuczaszowego   120 zł
tandem   150 zł
typu "delta"   150 zł
badanie betsometrem i usuwanie ładunków elektrostatycznych   +50 zł

* koszt holu na szkoleniach doskonalących - 10,00 zł/hol
Ostania aktualizacja - 01.04.2017

do góry

©A&L Vision Communication